dentistul-tau.ro

Politică de confidențialitate

NAPO-DENT SRL | ZÂMBETUL COMUNITĂȚII SRL

www.dentistul-tau.ro în conformitate cu Articolul 4, Al.7 din Regulamentul European General de Protecția Datelor, vă informăm prin prezenta Declarație privind protecția datelor, dacă și în ce măsură se vor prelucra datele dumneavoastră personale atunci când vizitați website-ul / website-urile aflate sub acest domeniu de internet. De asemenea, vă vom informa în legătură cu drepturile dumneavoastră. În plus față de domeniul menționat mai sus, aceste indicații se aplică și altor website-uri pe care le găzduim pe Internet, în cazul în care se face referință expresă la prezenta declarație.

Datele cu caracter personal sunt informațiile care indică o referință la dumneavoastră ca persoană privată, de ex. numele, adresa, adresa de e-mail, IP-ul, date cu privire la comportamentul de utilizare.

A. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de informare în baza unor interese legitime, Articolul 6, paragraful 1, litera f) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

În cazul utilizării pur informative a website-ului nostru, de ex. dacă nu vă înregistrați, autentificați sau transmiteți către noi într-un alt fel informații suplimentare, noi colectăm și prelucrăm doar datele personale pe care browser-ul și furnizorul dumneavoastră de internet le transmit către serverul nostru. Acestea sunt date care sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa website-ul nostru și pentru a vă putea garanta stabilitatea și securitatea.

Concret, acest lucru implică:

 • Datele tehnice (adresele de IP, data și ora accesării, conținutul cererii de accesare adică site-urile și fișierele pe care le-ați accesat, situația accesului/ cod status HTML, diferența de fus orar față de ora meridianului Greenwich (GMT), cantitatea de date transmisă în cadrul fiecărei sesiuni).
 • Informații despre sistemul de operare/ datele browser-ului (sistem de operare, interfață, browser, limba și versiunea browser-ului).

Pentru a face accesibile toate funcțiile website-ului și pentru a îndeplini propriile obligații, transmitem datele dumneavoastră către furnizorii noștri de servicii și în schimb primim date de la aceștia.

B. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului înregistrat pe platforma dentistul-tau.ro / Utilizatorii website-ului

În cazul în care  utilizați formularul pentru programare și/sau formularul de contact, în plus fată de informațiile enumerate la punctul A, colectăm și procesăm tipurile de date de mai jos în scopurile și temeiurile legale următoare:

1. Prelucrarea informațiilor obligatorii furnizate de dumneavoastră pentru utilizarea platformei dentistul-tau.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera b) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR)

 • Datele personale (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil);

2. Prelucrarea informațiilor furnizate în mod voluntar de dumneavoastră în timpul și după încheierea utilizării platformei dentistul-tau.ro, Articolul 6, Paragraful 1, litera a) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR)

 • Datele personale (nume, prenume, adresa de e-mail, telefon fix, telefon mobil);

C. Utilizarea Cookie-urilor, Articolul 6, paragraful 1, litera a) din Regulamentul General de Protecția Datelor:

În plus fată de datele menționate anterior, pe computerul dumneavoastră sunt stocate așa numitele „cookie-uri” atunci când vizitați website-ul nostru. Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe hard disk-ul dumneavoastră de către browser-ul pe care îl utilizați și prin intermediul căruia anumite informații se transmit către solicitantul care a instalat cookie-ul (în cazul de fată, noi). Cookie-urile nu pot rula programe sau transmite viruși către computerul dumneavoastră. Funcția lor este de a face website-ul nostru mai eficient și ușor de utilizat.

Veți fi informat în legătură cu utilizarea cookie-urilor prima dată când vizitați website-ul nostru sau atunci când lipsește un cookie pe aparatul dumneavoastră. Pentru utilizarea în continuare a cookie-urilor, obținem consimțământul dumneavoastră pentru instalarea cookie-ului/-urilor sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizate în acest context. Atunci când este emisă această notificare inițială a cookie-ului, îndrumăm utilizatorii către prezenta politică de confidențialitate.

Utilizăm cookie-uri de sesiune și permanente sau persistente, ale căror scopuri şi moduri de funcționare sunt explicate mai jos:

1. Cookie-urile de sesiune

Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar, pe perioada de navigare, de către browser-ul web folosit de către utilizator. Aceste cookies permit utilizatorului să navigheze de la o pagină la alta fără să fie nevoit să introducă de fiecare dată anumite informații cum ar fi parola. Deoarece paginile web nu au o memorie specifică, cookie-urile de sesiune se șterg în mod automat în momentul în care browser-ul este închis sau o anumită sesiune a fost inactivă pentru o anumită perioadă de timp.

2. Cookie-urile permanente sau persistente

Cookie-urile permanente sau persistente care sunt stocate la nivelul calculatorului (fără a accesa documente sau informații de pe terminal) și care rețin anumite preferințe ale utilizatorului pentru un anume site, cum ar fi limba preferată în utilizarea site-ului. În această categorie intră și cookie-urile “third party”, cookie-uri plasate de terți, ce pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât acestuia să i se propună publicitate relevantă în categoria sa de interes. Cookie-urile permanente pot furniza informații referitoare la numărul de vizitatori ai unui site web, o medie a timpului petrecut pe o anumită pagină, performanțele unui site web, etc. Acestea au o durată de viață îndelungată, dar pot fi șterse oricând din terminal prin modificarea setărilor browser-ului folosit.

Utilizatorii își pot configura browser-ul să respingă fișierele cookie. De asemenea, puteți seta browser-ul dumneavoastră să blocheze cookies-urile sau să afișeze o notificare înainte ca un cookie să fie stocat pe calculatorul dumneavoastră. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies-uri pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizualizat.

Website-ul dentistul-tau.ro poate utiliza cookies în următoarele scopuri:

 • cookies de înregistrare;
 • cookies de analiză a vizitatorilor;
 • cookies ale unor terțe părți (“third parties”)

Cookie-urile de înregistrare sunt generate în momentul în care vă înregistrați pe website-ul www.dentistul-tau.ro. În cazul în care ați selectat opțiunea “păstrează-mă autentificat”- acest cookie vă permite să intrați în cont fără a vă mai conecta prin elemente de identificare, situație recomandată doar în cazul în care terminalul este folosit de un singur utilizator, dar acest cookie poate fi șters oricând din dispozitiv prin modificarea setărilor browser-ului folosit. În cazul în care opțiunea “păstrează-mă autentificat” nu este selectată – cookie-ul de înregistrare se va șterge automat la închiderea sesiunii/ închiderea browser-ului. (ex. PHPSESSID, SessionID, hl).

Cookie-urile de analiză vizitatori sunt generate în scop statistic pentru a cunoaște volumul vizitatorilor pe site.

Cookies ale unor terțe părți („third parties”) sunt cookies plasate de terțe părți, parteneri ai companiei noastre și analizează, de exemplu, câte persoane au parcurs mesajul publicitar, câte persoane au vizionat de mai multe ori același mesaj publicitar, etc. Terții ce generează aceste cookie-uri sunt singurii responsabili de politicile de confidențialitate privind datele stocate, website-ul www.dentistul-tau.ro neavând vreo responsabilitate privind gestionarea, scrierea sau citirea acestor cookie-uri. (ex. _ga, _gat).

D. Contactarea prin e-mail

Când ne contactați prin e-mail, datele pe care le furnizați (adresa dvs. de e-mail, iar dacă este cazul, numele dvs. şi numărul dvs. de telefon) vor fi stocate de noi pentru a vă răspunde solicitării. Ștergem datele apărute în acest context după ce stocarea lor nu mai este necesară, sau limităm procesarea lor dacă există obligații legale pentru păstrarea lor.

E. Destinatarii și sursele datelor

1. Categorii de destinatari de date

În măsura permisă de lege (potrivit descrierii de la punctele A, B), împărtășim informațiile cu caracter personal cu furnizorii externi de servicii:

Furnizorul de servici IT – pentru a ne menține infrastructura IT.

 • Autoritățile publice – în cazurile justificate (de ex.  poliție, autorități de supraveghere).

2. Sursele de date

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am primit de la dumneavoastră în calitate de utilizator al portalului dentistul-tau.ro. În măsura în care este necesar pentru a vă furniza serviciile noastre, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat în contextul utilizării de către dumneavoastră a website-ului dentistul-tau.ro.

F. Durata și criteriile pentru stabilirea duratei stocării datelor

În cazul unei utilizări pur informative (vezi punctul A.), stocăm datele cu caracter personal menționate mai sus pe toată durata necesară pentru furnizarea serviciului sau utilizării. Datele nu se vor șterge odată ce a fost atins scopul precizat.

G. Drepturile dumneavoastră

WWW.DENTISTUL-TAU.RO este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, dacă nu se precizează altfel. Puteți, în orice moment, solicita informații cu privire la datele stocate despre dumneavoastră după cum puteți solicita corectarea lor în caz de eroare. Mai mult, puteți solicita restrângerea prelucrării, portabilitatea datelor pe care ni le-ați furnizat într-un format care poate fi citit de computer sau ștergerea datelor dumneavoastră – în măsura în care acestea nu mai sunt necesare. Aveți dreptul de a obiecta, în orice moment, împotriva utilizării datelor dumneavoastră în baza unor interese publice sau legitime.

Dacă vă prelucrăm datele în baza consimțământului acordat de dumneavoastră, puteți revoca acest consimțământ în orice moment, cu producere de efecte pe viitor. La primirea instrucțiunilor dumneavoastră, nu vă vom mai prelucra datele în scopul prevăzut în consimțământ. Vă rugăm să vă adresați revocarea sau obiecția către contact@dentistul-tau.ro.

În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerați că DENTISTUL-TAU.RO v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.

1. Google Analytics

Website-ul de faţă utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a datelor de internet furnizat de Google Inc. („Google”). Google Analytics utilizează „cookies”, care sunt fișiere de text care sunt stocate pe computerul dumneavoastră și care ajută la analizarea modului în care utilizați website-ul. Informația generată de către cookie despre utilizarea dumneavoastră se transmite de obicei către un server Google din SUA şi este stocată acolo. Totuși, dacă este activată anonimizarea IP-ului pe acest website, adresa dumneavoastră de IP va fi prima dată abreviată de Google în cadrul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altor pârți la acordul cu privire la Spațiul Economic European. Adresa completă de IP se va transfera către un server Google din SUA şi va fi prescurtată doar în cazuri excepționale. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua modul în care utilizați website-ul, pentru a compila rapoarte cu privire la activitatea de pe website şi pentru a furniza operatorului website-ului servicii suplimentarea asociate website-ului şi utilizării Internetului.

 • Adresa de IP transmisă de către browser-ul dumneavoastră ca parte a Google Analytics nu este coroborată cu alte date Google.
 • Puteți refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările adecvate pe browser-ul dumneavoastră. Totuși, vă rugăm să aveți în vedere că dacă faceți acest lucru e posibil să nu puteți utiliza funcționalitatea completă a acestui website. De asemenea prin intermediul platformei DENTISTUL-TAU.RO vă punem la dispoziție un modul prin intermediul căruia puteți controla ce cookie-uri permiteți (cu excepția celor esențiale).
 • Utilizăm Google Analytics pentru a analiza și a îmbunătăți în mod regulat utilizarea website-ului nostru. Pentru cazurile excepționale în care datele cu caracter personal sunt transferate către SUA, Google este supus condițiilor Scutului de Confidențialitate UE-SUA Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza legală pentru utilizarea Google Analytics o reprezintă Articolul 6 Paragraful 1 S. 1 litera f din Regulamentul General de Protecția Datelor (GDPR).
 • Informații cu privire la Terțe Părți: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.
  Termeni de utilizare: http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
  Politica de Confidențialitate: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro şi declarația privind protecția datelor: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

2. Utilizarea extensiilor (plug-ins) rețelelor de socializare

În prezent utilizăm următoarele extensii de rețele de socializare: Facebook, Twitter, Instagram. Utilizăm așa-numita soluție a dublului click. Aceasta înseamnă că atunci când vizitați pagina noastră, nu sunt transmise inițial nici un fel de date cu caracter personal către furnizorii extensiilor respective. Puteți recunoaște furnizorul extensiei marcând pe căsuța de mai sus prima sa literă sau logoul său. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul extensiei prin intermediul butonului. Numai dacă dați click pe zona marcată și o activați în acest fel, primește furnizorul extensiei informația pe care ați accesat-o pe website-ul respectiv. În plus, se vor transmite datele precizate în prezenta declarație. În cazul Facebook, adresa de IP este criptată imediat după colectare, potrivit furnizorului respectiv. Prin activarea extensiei, datele cu caracter personal se transferă de la dumneavoastră către furnizorul extensiei respective şi stocat de acesta (în SUA pentru furnizorii din SUA). Întrucât furnizorul extensiei colectează datele în principal prin intermediul cookie-urilor, vă recomandăm să ștergeți toate cookie-urile înainte de a da click pe căsuța marcată cu gri, prin utilizarea setărilor de securitate ale browser-ului dumneavoastră.

 • Nu avem nici o influență asupra datelor colectate și a metodelor de prelucrare a datelor și nu cunoaștem complet măsura în care se colectează datele, scopurile în care se prelucrează ele, nici perioadele de stocare a lor. De asemenea, nu avem informații cu privire la ștergerea datelor colectate de către furnizorul extensiei.
 • Furnizorul extensiei stochează datele colectate despre dumneavoastră sub formă de profiluri de utilizator şi le folosește în scopuri publicitare, cercetare de piață şi/ sau design al propriului website în funcție de cerere. O astfel de evaluare are loc mai ales (de asemenea pentru utilizatori care nu sunt autentificați) în scopuri publicitare și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei de socializare cu privire la activitățile dumneavoastră pe website-ul nostru. Aveți dreptul de a obiecta față de crearea acestor profiluri de utilizator, trebuie însă să contactați furnizorul extensiei respective pentru a vă exercita acest drept. Prin intermediul acestor extensii, vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele de socializare și cu alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți serviciile şi să le putem face mai interesante pentru dumneavoastră în calitatea dumneavoastră de utilizator. Baza legală pentru utilizarea acestor extensii o constituie Articolul 6, paragraful 1, propoziția 1 litera f) a Regulamentului General de Protecția Datelor (GDPR).
 • Datele sunt transferate indiferent că aveți sau nu un cont la un furnizor de extensii și că sunteți autentificați în punctul respectiv. Dacă v-ați autentificat prin furnizorul extensiei, datele colectate la noi se vor atribui direct contului pe care îl aveți la furnizorul extensiei. Dacă dați click pe butonul de activare și, de exemplu, dați click pe link-ul din pagina paginii, furnizorul extensiei stochează și el această informație în contul dumneavoastră de utilizator și o distribuie public persoanelor cu care aveți stabilite contacte. Vă recomandăm să ieșiți în mod regulat după ce utilizați o rețea de socializare, mai ales înainte de a activa butonul întrucât în acest fel puteți evita să fiți alocat profilului dumneavoastră de pe furnizorul extensiei.
 • Mai multe informații cu privire la scopul și obiectul colectării datelor și la prelucrarea acestora de către furnizorul extensiei se găsesc în declarațiile referitoare la protecția datelor ale acestor furnizori, menționate mai jos. De asemenea, aceștia vă vor oferi mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră în această privință și referitor la setarea opțiunilor în vederea protejării confidențialității dumneavoastră.
 • Adresele furnizorilor extensiilor respective și URL pentru informațiile referitoare la protecția datelor:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation mai multe informații cu privire la colectarea de date de către aceștia: https://www.facebook.com/fbprivacy Facebook se supune scutului de confidențialitate UE-SUA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://policies.google.com/technologies/partner-sites Google se supune scutului de confidenţialitate UE-SUA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Instagram, Operatorul de date responsabil pentru informațiile dvs. este Facebook Ireland, pe care îl puteți contacta online, sau prin poștă, la adresa: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda.